Professionals for Life Sciences

Wij hebben een ruime ervaring binnen de Life Sciences en een grondige kennis op het gebied van Productie processen inclusief aseptische processen, R&D, Quality Control, Microbiologie, Quality Assurance, engineering en faciliteit design…
Naast deze ervaring en kennis beschikken wij uiteraard over gedegen kennis van de vigerende GMP, GLP richtlijnen, Pharmacopeia ( EP, USP) en de regulatoire vereisten van de overheidsinspecties zoals de FDA en IGZ.

Hierdoor weten wij precies over welke kennis, vaardigheden en attitude een effectieve medewerker moet beschikken.

Onze toegevoegde waarde zit in ons pakket van specifiek voor de sector ontwikkelde trainingen. Deze zetten wij zo nodig in om de kandidaten optimaal op de functie voor te bereiden.

De diensten van METHNANI