Training

Home/Training

GMP Compliance Laboratoria

2017-01-16T10:38:51+00:00

Kwaliteitscontroles van geneesmiddelen maken een essentieel deel uit van de beoordeling en vrijgifte van processen en producten. De GMP richtlijnen omvatten o.a. specifieke eisen ten aanzien van de kwaliteitscontrole afdeling: plaats in de organisatie, rol, taken en verantwoordelijkheden. Deze cursus geeft gedetailleerde inzichten in de eisen, interpretatie en toepassing van de EU GMP (Good Quality Control Laboratory Practice, GQCLP) en FDA 21 CFR Part 211 richtlijnen. Lees verder >>>

GMP Compliance Laboratoria2017-01-16T10:38:51+00:00

‘Refresher’ cGMP

2017-01-16T10:39:19+00:00

Bij het verlenen en verlengen van geneesmiddelen fabricagevergunningen wordt door de overheden nadrukkelijk gecontroleerd op het adequaat en continu volgen van de kwaliteitsregels welke beschreven en vastgelegd zijn in de GMP “Goede Manier van Produceren” richtlijnen. Deze regels hebben o.a. betrekking op alles wat te maken heeft met de personeelsimpact op de kwaliteit van processen en producten. (Her)kwalificatie van de medewerkers is een vereiste zodat de GMP richtlijnen continu gehanteerd worden ter waarborging van de veiligheid, kwaliteit en werkzaamheid van geneesmiddelen. Het volgen van (her)trainingen inclusief de vastlegging van de frequentie ervan is noodzakelijk zodat de medewerkers continu bekend blijven met de vigerende GMP regels die van toepassing zijn op hun werkzaamheden. Lees verder >>>

‘Refresher’ cGMP2017-01-16T10:39:19+00:00

Farmaceutische Microbiologie

2017-01-16T10:40:20+00:00

Bij het produceren van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen is de kwaliteitsborging onlosmakelijk verbonden met een kwaliteitsbeleid dat onder andere risico’s op microbiologische besmetting uitsluit. Aan vrijwel alle geneesmiddelen en medische hulpmiddelen worden eisen gesteld t.a.v. de afwezigheid van micro-organismen. Bij de productie van geneesmiddelen wordt niet alleen gekeken naar de microbiologische kwaliteit van het eindproduct maar wordt ook de aanwezigheid van micro-organismen in systemen en processen continu bewaakt. Het volgen van deze training draagt bij aan het waarborgen van de microbiologische product kwaliteit. Lees verder >>>

Farmaceutische Microbiologie2017-01-16T10:40:20+00:00