Functie omschrijving
Nauwkeurig en zorgvuldig werken, met oog voor details, gericht op het voorkomen van (slordige) fouten en het hygiënisch produceren van voorraden media. Het zich actief inzetten voor de realisatie van de gestelde taken en opdrachten om prestatie en output conform de gestelde eisen te leveren. Het aankunnen van fysieke arbeid met soms zware belastingen en productief bijdragen aan een open sfeer met respect voor collega’s overeenkomstig de bedrijfsdoelen. Het uitvoeren van de kernactiviteiten met oog voor belangen van de externe klant en de interne afdelingen. Het oppakken van opdrachten en taken. Het kunnen tonen van betrokkenheid en goede wil om gestelde doelen te bereiken, zoeken naar (betere) alternatieven voor empathie voor bedrijfs- en werknemersbelangen.

Functionele activiteiten:
• Voorbereide productieproces:
 kleden conform kledingvoorschriften
 verwerken (administratief) van productieorder in ERP-systeem
 klaarzetten en controleren op reinheid van te gebruiken apparatuur en hulpmiddelen
 verzamelen en klaarzetten van alle grondstoffen alsmede controleren van de klaargezette
grondstoffen en charges
• Geproduceerde media:
 t.b.v. mediaproductie zorgen voor voldoende werkvoorraden
 uitvoeren van de productie volgens vastgestelde recepten verpakken en labellen
van de geproduceerde media in grootverpakkingen
 klaarzetten in de sluis van de geproduceerde voorraad
• Geconstateerde breuk en voorraadafwijkingen:
 constateren van breuken en afwijkingen, deze invullen op af- en bijboekingsformulier
en ter controle laten (mede) paraferen door Hoofd Logistiek
• Verantwoord functioneren:
 naleven van wettelijke en bedrijfsspecifieke voorschriften en procedures zoals
ISO, WINAp en GMP
 zorgen voor professioneel gebruik van apparatuur

Functie eisen
• MBO-chemisch/technologisch werk- en denkniveau
• Zeer nauwkeurig en netjes kunnen werken
• Verantwoordelijkheidsgevoel
• Ervaring met GMP strekt tot aanbeveling
• Sociale en flexibele instelling
• Goede lees- en rekenvaardigheden